TOP

Modemerken ondertekenen convenant: binnen 5 jaar helemaal duurzaam

Ruim 50 Nederlandse modebedrijven ondertekenen op maandag 4 juli 2016 het textielconvenant. Binnen vijf jaar willen zij hun productie volledig duurzaam maken.

Op 4 juli 2016 zetten 50 Nederlandse modebedrijven hun handtekening onder het convenant voor duurzame kleding en textiel. Zij zeggen hiermee toe zich in te zetten voor duurzame kleding. De overeenkomst moet de internationale kleding- en textielproductieketen verduurzamen. Dit meldt de SER, Sociaal-Economische Raad, in een persbericht.

Onder meer WE Fashion, Wehkamp, Coolcat, Zara, G-Star, America Today, Zeeman, Hema, Sissy Boy en De Bijenkorf ondertekenen het convenant. In totaal zijn er meer dan 50 bedrijven die hun handtekening zetten. 

Eerder gaven brancheorganisaties Vgt, Inretail en Modint aan dat er minimaal 35 bedrijven, die samen minimaal 30 procent van de omzet in Nederland vertegenwoordigen, de overeenkomst moeten ondertekenen om het convenant formeel in werking te laten treden. Deze doelstelling is gehaald.

Risico’s aanpakken

“De rode draad in het convenant is due diligence: het heel bedrijfsproces in beeld krijgen, risico’s aanpakken en daarover rekenschap afleggen”, dat zegt Modint-voorzitter Han Bekke. De brancheorganisaties hebben masterclasses opgezet om bedrijven hiermee op weg te helpen. “We gaan uit van redelijkheid en billijkheid. Hoe groter de opdracht, hoe meer invloed je kunt uitoefenen. Maar ook: hoe verder weg in de keten, hoe kleiner je invloed. Van je directe toeleverancier kun je meer vragen dan van eerdere schakels in de keten.”

Niet  iedereen is blij

Schone Kleren Campagne, die zich inzet voor veilige werkomstandigheden in de kledingindustrie, heeft besloten om het convenant niet te ondertekenen. De organisatie geeft aan ‘teleurgesteld te zijn’ over het gebrek aan concrete doelen, zoals het daadwerkelijk verhogen van lonen van kledingarbeiders. Ook de afwezigheid van structurele lokale controle en onduidelijkheid over de organisatie en financiën baart Schone Kleren Campagne zorgen.

 

Wel is Schone Kleren Campagne positief dat er actie ondernomen wordt op het gebied van arbeidsomstandigheden en blij dat de bedrijven verplicht zijn een gedetailleerde analyse te maken van de misstanden in hun productieketen. Dit is volgens hen positief omdat veel bedrijven op dit moment nauwelijks weten wat de omstandigheden zijn waaronder hun kleding wordt gemaakt.

Resultaten

Deelnemende bedrijven gaan uitzoeken welke problemen er zijn bij hun leveranciers in de hele keten en jaarlijks een verbeterplan opstellen met concrete doelen voor de periode van drie tot vijf jaar. Elk jaar zullen de partijen gezamenlijk verslag doen van de activiteiten wat betref het convenant en de behaalde resultaten. Vanaf het derde jaar doen de individuele deelnemende bedrijven die ook afzonderlijk.