TOP

Twee nieuwe cao’s voor de modebranche

Deze week zijn er twee cao overeenkomsten afgesloten in de modebranche: Inretail heeft met kleinere vakbonden AVV en De Unie een akkoord, en de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel met FNV en CNV.

Het zat er al langer aan te komen maar nu is toch eindelijk de kogel door de kerk: er zijn twee nieuwe cao’s voor de modebranche.

 

VGT met FNV en CNV

 

De Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) – vertegenwoordiger van modeketens en warenhuizen – heeft een overeenkomst gesloten met vakbondenFNV en CNV. Jeroen van Dijken, secretaris bij VGT, laat in een persbericht weten: “In plaats van enkel en alleen in te zetten op de verlaging van zondagstoeslag en dit tot hoofdzaak maken, willen wij met werknemers én onze leden het gehele toeslagensysteem tegen het licht houden. […] Gezamenlijk met FNV, CNV en de RMU zal een onderzoek gedaan worden naar de toekenning van toeslagen als compensatie voor zogenoemde ‘inconveniëntie’.”

 

Inhoud cao

 

Voor 31 oktober 2015 moet er het onderzoek zijn voltooid. Op basis hiervan wordt/worden:

 

– de zondagtoeslag verlaagd;

– afspraken gemaakt over de verhoging van het loon van jongeren;

– gekeken aan welke andere behoeften van werkgevers en werknemers kan worden voldaan.

 

Werknemers die in dienst waren vóór 1 september 2013 ontvangen ook een eenmalige loonuitkering van 1,5 procent. Verdere loonafspraken zijn niet gemaakt. De afspraken moeten in de nieuwe cao van 1 april 2016 komen te staan.

Inretail met AVV en De Unie

 

Inretail heeft een nieuwe cao Fashion, Sport & Lifestyle overeengekomen met de kleinere vakbonden AVV en De Unie voor zelfstandige winkeliers en een aantal winkelbedrijven. Inretail laat in een persbericht weten: “De collectieve wens voor een modernere cao is gerealiseerd. De afspraken zijn evenwichtig. Binnen het raamwerk van de cao kunnen branches ook zelf aanvullende afspraken maken. Dankzij deze raam-cao kunnen gelijksoortige branches aansluiting zoeken met behoud van hun eigen karakter.”

 

Inhoud cao

 

De nieuwe cao van Inretail loopt tot en met 30 juni 2016 en heeft al meer vaste afspraken staan dan dat van VGT. De afspraken zijn ook al voorgelegd aan werknemers en leden, zij gaan in ruime meerderheid akkoord met het volgende:

 

– vanaf 1 oktober geldt er een zondagtoeslag van 50 procent in plaats van 100 procent, medewerkers die al op zondag werken worden hiervoor gecompenseerd;

– per 1 oktober komt er een loonsverhoging van 1 procent;

– er komt een eindejaarsuitkering van 0,25 procent;

– er komt meer flexibiliteit in roosters: medewerkers die minder dan 20 uur werken, mogen twee doordeweekse dagen in de week aangeven als ‘niet inroosterbaar’, voor werknemers die meer werken geldt één dag.