TOP
openingstijden winkel

Winkelier krijgt meer zeggenschap over openingstijden

Winkeliers hoeven niet langer gedwongen open te gaan op tijden waarop ze dat zelf niet kunnen of willen. Een wetswijziging in de Winkeltijdenwet geeft hen meer zeggenschap over de eigen openingstijden.

Het gaat om verplichte openstelling op dagen of tijden waarmee niet (schriftelijk) is ingestemd. Met andere woorden: de openingstijden waarmee een winkelier in het contract akkoord is gegaan, kunnen niet eenzijdig door partijen als de VvE of winkeliersvereniging worden veranderd. Winkeliers zijn voortaan alleen aan zulke wijzigingen gebonden als ze er zelf mee akkoord gaan. Ook als het gaat om aanpassingen die voor het nieuwe wetsvoorstel werden doorgevoerd.

Baas over eigen openingstijden

De wetswijzing is afgelopen donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Aanleiding was onder meer een jarenlang conflict tussen de VvE en een aantal zelfstandige winkeliers in winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Zij wilden niet open op de maandelijkse koopzondag, voor sommigen de enige vrije dag van de week. Het leidde tot een rechtszaak en boetes voor winkels die de deuren gesloten hielden, die naderhand in een schikking zijn kwijtgescholden. Dankzij de wetswijzing staan zij voortaan sterker in dergelijke conflicten.

Foto door Kaique Rocha via Pexels