TOP
daling kinderkledingwinkels

Aanzienlijke daling van het aantal kledingwinkels

Sinds het begin van de coronapandemie is het aantal modewinkels met 10 procent afgenomen. Vooral schoenenwinkels, damesmodewinkels en kinderkledingwinkels hebben zwaar te lijden gehad. Het online winkelen vormt een aanzienlijke concurrentie, maar tegelijkertijd lijkt de groei van de totale uitgaven aan kleding af te vlakken, volgens transactiegegevens van ABN AMRO. Opmerkelijk is dat het aantal winkels dat tweedehands kleding verkoopt, blijft toenemen.

Tussen januari 2020 en augustus 2023 is het aantal kledingwinkels met bijna 10 procent gedaald tot 17.025. In dezelfde periode daalde het aantal kinderkledingwinkels met 9 procent en het aantal schoenenwinkels zelfs met 15,5 procent. Met name in de jaren 2020 en 2021 was de afname van het aantal kledingwinkels respectievelijk 4,3 procent en 4,9 procent, wat hoger was dan in de voorafgaande jaren.

Toename van tweedehandskledingwinkels

Een opvallende uitzondering op de algemene daling is de aanzienlijke groei van tweedehandskledingwinkels, die gedurende de genoemde periode bijna 11 procent is gestegen. Sinds 1 januari 2010 is hun aantal zelfs met 55 procent toegenomen, wat resulteerde in 669 winkels in augustus 2023. Uit een recent consumentenonderzoek van ABN AMRO blijkt dat vooral vrouwen en jongeren positief staan tegenover het kopen van tweedehandskleding. Meer dan de helft van de vrouwen en bijna 40 procent van de 18-29-jarigen gaf aan dat ze wel eens tweedehandskleding kopen. Vooral jongeren tussen 18 en 29 jaar beschouwen vintage kleding als trendy.

De verwachting is dat de groei in de verkoop van tweedehandskleding zal blijven aanhouden. Deze kleding wordt steeds vaker zowel online als in fysieke winkels verkocht, waar voorheen alleen nieuwe kleding te koop was. Bovendien zal de recent ingevoerde Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) waarschijnlijk een extra stimulans geven aan de verkoop. Producenten en importeurs van kleding zijn nu verplicht om de door hen verkochte kleding na gebruik weer in te nemen voor recycling of hergebruik.

Consumenten voorzichtiger bij het kopen van kleding

De coronacrisis heeft een significante verandering teweeggebracht in de totale uitgaven aan kleding, waardoor de voorgaande snelle groei tot 2020 na de crisis blijvend is afgenomen. Na de uitbraak van het coronavirus in februari 2020 bevonden de uitgaven zich gedurende een periode ver onder de eerder vastgestelde trend. Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat kledingwinkels gedwongen werden om hun deuren te sluiten. Desondanks werd de algehele uitgavengroei in 2021 enigszins gestabiliseerd dankzij de explosieve groei van het online winkelen. Op dit moment blijkt echter dat de groei in de uitgaven, zelfs nu alle fysieke winkels weer open zijn, is vertraagd. In 2023 liggen de uitgaven gemiddeld 1,3 procent lager dan het niveau van 2019.

De structurele afname van het groeipad is het gevolg van een bewustere uitgavenpatroon bij consumenten, aangezien veel producten duurder zijn geworden. Bijvoorbeeld, sinds februari 2022 zijn de prijzen voor dames- en herenkleding gemiddeld met 10 procent gestegen, en die voor baby- en kinderkleding bijna 13 procent. Een deel van de gestegen kosten voor huur, inkoop en personeel wordt door retailers doorberekend aan de consument.

Aantal kledingwinkels neemt al jaren af

De afname van het aantal traditionele modewinkels is al geruime tijd aan de gang. Sinds 2010 is bijna één op de drie van dergelijke winkels verdwenen. Vooral het aantal winkels gespecialiseerd in kindermode is sterk verminderd, met een daling van 60 procent, gevolgd door schoenenwinkels, waarvan het aantal met 42 procent is afgenomen.

Blijf inzetten op online, kwaliteit en beleving

Hoewel de groei van online uitgaven aan kleding vertraagt, verwacht ABN AMRO dat platformbedrijven en webwinkels een steeds groter deel van de totale uitgaven zullen innemen, gedreven door de vraag naar gemak en scherpe prijzen. Voor traditionele kledingwinkeliers blijft het van belang om hun zichtbaarheid te vergroten door gebruik te maken van aanvullende online kanalen. Dit is met name relevant omdat veel consumenten hun eerste verkenningen nog steeds online doen voordat ze daadwerkelijk naar de fysieke winkel gaan. Fysieke winkels zouden zich moeten richten op het bieden van kwaliteit, inspiratie en een beleving in de winkel, in plaats van enkel te focussen op kwantiteit.

Bron: ABN AMRO