TOP

CBS: omzet moderetail in mei daalt door aantal koopdagen

Het CBS komt met de omzetcijfers voor de detailhandel over mei. De moderetail houdt de groei niet vast, vooral textielsupers zakken hard weg. Maar met een correctie op het aantal koopdagen ziet het er toch niet zo slecht uit.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de omzetcijfers voor de detailhandel over de maand mei gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de omzetgroei voor kledingwinkels uit april (1,2 procent groei t.o.v. april 2014) niet vast kon worden gehouden. Ten opzichte van mei 2014 daalt de omzet met 4,5 procent. De belangrijkste oorzaak hiervoor ligt volgens het CBS in het aantal koopdagen.

Winkels in bovenkleding

Als alleen naar naar winkels in bovenkleding gekeken wordt, dan is de daling 3,9 procent ten opzicht van mei 2014. Daarmee zit de moderetail onder het gemiddelde. De gehele detailhandel daalde namelijk met 1,3 procent. In de non-food retail, waar kleding deel van uit maakt, was de daling 1,6 procent.

Textielsupers

De omzet voor textielsupers ging het hardst achteruit. Maar liefst 13,3 (!) procent daling ten opzichte van mei 2014.

Oorzaak omzetdaling

Als algemene oorzaak voor de krimp van de omzet geeft het CBS de samenstelling van het aantal koopdagen in mei, die minder gunstig was dan in mei 2014. Zo telde de maand mei dit jaar een donderdag minder en een zondag meer, wat een negatief effect had op de omzetgroei van bijna 3 procentpunt. Dat zou betekenen dat de moderetail op een min van 0,9 procent zou uitkomen.

Toename na correctie

Na correctie voor dit koopdageffect zouden de omzet en de verkopen van de detailhandel juist toenemen. Dit past in de trend van de afgelopen maanden waarin de detailhandel zich overwegend positief ontwikkelde, aldus het CBS in een persbericht.