TOP

CBS: ondernemers detailhandel overwegend positief gestemd

Volgens het CBS zijn ondernemers in de detailhandel overwegend positief gestemd over het derde kwartaal.

Ondernemers zijn minder pessimistisch in het derde kwartaal van 2020. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. Het sentiment blijft echter nog steeds negatief. Een positieve uitzondering is de detailhandel, waar het vertrouwenscijfer op +4,5 uitkomt. Dit is de enige bedrijfstak waar de positief gestemde ondernemer de overhand heeft. De grootste bijdrage hieraan levert de omzetverwachting. Per saldo verwacht 16,1 procent van de ondernemers in de detailhandel een omzetstijging.