TOP

Dit zijn de hoofdpunten uit de Miljoenennota 2021 voor ondernemers

De Miljoenennota voor 2021 bevat maatregelen die de economische schade door corona zoveel mogelijk moet beperken. Lees hier wat de belangrijkste punten zijn voor ondernemers.

Keek Nederland vorig jaar rond deze tijd nog aan tegen een zonnig economisch jaar, in dit corona-tijdperk moeten we ons schrap zetten voor de gevolgen voor zware economische terugslag die doorwerkt op langere termijn, zei koning Willem-Alexander in zijn Troonrede voorafgaand aan de presentatie van de Rijksbegroting voor 2021.

Veerkracht ondernemers

Koning Willem-Alexander prees in zijn rede de veerkracht van ondernemers ‘die op allerlei creatieve manieren hun bedrijf draaiende hielden’. Hij benadrukte verder dat de regering de keuze maakt ‘in deze onzekere tijd niet te bezuinigen, maar juist te investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen, een sterkere economische structuur en een schoner land nu en straks’. “Op die pijlers rusten de plannen van de regering voor het komende jaar.”

Spaarpot

De koning verwees hierbij naar de gunstige de gunstige economische ontwikkelingen die ons land tot corona doormaakte: “De Nederlandse economie en overheidsfinanciën zijn veerkrachtig. De laatste jaren is een financiële buffer opgebouwd waarvan we nu de vruchten plukken. Deze publieke spaarpot maakt de gezondheidseffecten van het coronavirus niet minder heftig, maar maakte de eerste directe economische gevolgen wel beter draagbaar.”

Ongekend

“Nu moeten we ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag, die ook doorwerkt in de economie en overheidsfinanciën op lange termijn”, zei hij. “Hoe precies, hangt af van de vraag tot wanneer en in welke mate het coronavirus ons in zijn greep blijft houden. Maar alle recente cijfers en ramingen zijn ongekend in vredestijd. Met een historische krimp van ruim 5 procent in 2020. Met een historische omslag van een overschot op de rijksbegroting naar een tekort van 7 procent in één jaar. En met een verdubbeling van de werkloosheid ook in één jaar.”

Grootste dip

Minister van Financiën Wopke Hoekstra sprak voorafgaand aan de presentatie van zijn Miljoennota voor 2021 van de grootste economische dip sinds de Tweede Wereldoorlog. “Na bijna 6 jaar economische groei, hebben we nu te maken met 5 procent economische krimp dit jaar.” Toch is er volgens hem reden om met vertrouwen naar de toekomst te kijken, daarom investeert het kabinet geld in plaats van de hand op de knip te houden.

De belangrijkste maatregelen voor het MKB zijn:

  • Het kabinet verwacht €12 miljard uit te geven aan herstel van de economie en arbeidsmarkt. Dat is nodig om bedrijven, werknemers en werkzoekenden te ondersteunen die problemen hebben door de coronacrisis. Het geld is onderdeel van het derde steun- en herstelpakket na de maatregelen tegen het coronavirus, waaronder geld om de loonkosten van personeel te betalen, geld om weggevallen inkomen te compenseren en uitstel van betalen van belasting.
  • Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting vanaf 2021, de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Als bedrijven een investering doen, zoals de aankoop van een nieuwe machine krijgen ze een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. Details van de regeling worden nog verder uitgewerkt.
  • De eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat niet door, waardoor dit tarief op 25 procent blijft. Zo creëert het kabinet financiële ruimte om de economie te versterken.
  • De verlaging van het lage venootschapsbelasting-tarief in de eerste schijf van 16,5 procent naar 15 procent gaat wel door. Bovendien gaan meer MKB-bedrijven in de komende jaren dit lagere tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot €245.000 in plaats van €200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar €395.000.
  • Als een bv of nv in 2019 winst gemaakt heeft en in 2020 een coronagerelateerd verlies verwacht, mag die bij de winstbepaling over 2019 een coronareserve vormen, memoreert de Kamer van Koophandel op zijn website. Zo beschikt kan de ondernemer over meer liquiditeit. Overigens betaalt de ondernemer geen belasting over de coronaregelingen, zoals de TOGS.
  • Mensen die in deze crisis hun baan verliezen, moeten zich zo makkelijk mogelijk kunnen omscholen. Daarom betalen werkgevers voortaan geen loonheffing meer voor scholingskosten gemaakt ná het beëindigen van het dienstverband.
  • De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs verder verlaagd. Het kabinet compenseert dit, zodat de meeste zelfstandigen er volgend jaar nog steeds op vooruit gaan via arbeidskorting en wijziging inkomstenbelasting. Het kabinet bouwt de zelfstandigenaftrek sneller en sterker af, bovenop de stappen die vorig jaar al zijn ingezet. Vanaf volgend jaar wordt de aftrek jaarlijks verlaagd; totdat deze in 2036 uitkomt op € 3.240. Dit was oorspronkelijk € 5.000 in 2028. Hiermee worden de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en zelfstandigen verminderd.
  • Vanaf 2021 hebben ondernemers met personeel onder voorwaarden recht op compensatie van de transitievergoeding als ze stoppen wegens ziekte of pensionering. of in geval van overlijden Bij ontslag van een werknemer die 2 jaar ziek is, krijg je sinds 1 april 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 een compensatie voor de transitievergoeding, meldt de KvK.
  • De vrije ruimte voor de werkkostenregeling is dit jaar vanwege de coronacrisis verlaagd van 3 procent naar 1,7 procent voor de loonsom tot 400.000 euro. In 2021 daalt die verder naar 1,18%.

Het totale pakket aan maatregelen voor komend jaar moet ertoe leiden dat de koopkracht van de Nederlander gemiddeld met 0,8 procent stijgt. Verwacht wordt dat de economie groeit met 3,5 procent, de werkloosheid stijgt met 6 procent. De economie krimpt dit jaar sterk. Het begrotingstekort komt in 2020 naar verwachting uit op 7,2 procent en blijft volgend jaar met 5,5 procent ook nog aanzienlijk. Op alle cijfers en feiten rondom Prinsjesdag rust overigens een disclaimer, want het kabinet heeft geen rekening kunnen houden met een eventuele stijging van het aantal coronabesmettingen. Loopt dat te hoog op, dan belanden we opnieuw geheel of gedeeltelijk in een lockdown wat van invloed kan zijn op de cijfers.

Meer lezen over de Miljoenennota? Kijk op de website van de Rijksoverheid en die van de Kamer van Koophandel.