TOP
shutterstock_1669641118

Retailsector somber over toekomst na corona

De impact van het coronavirus op retail non-food is groot. Omzetten kelderen, meer dan een kwart van de winkels verdwijnt en de leegstand stijgt naar 19 procent. Dit blijkt uit de rapportage ‘Retail postcorona – impactanalyse’.

De impact van het coronavirus op retail non-food is groot. Omzetten kelderen, meer dan een kwart van de winkels verdwijnt en de leegstand stijgt naar 19 procent. Dit blijkt uit de rapportage ‘Retail postcorona – impactanalyse’.

Voor de ‘Retail postcorona – impactanalyse’ zijn consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten gevraagd naar hun verwachtingen voor de komende twee jaar. En dat blijkt een somber beeld te zijn. Het gevolg van de coronacrisis is enorm; verwacht wordt dat de leegstand het komend jaar van ruim 7 naar 19 procent zal stijgen en dat 25 tot 30 procent van de non-food winkels zal sluiten. De impactanalyse is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Q&A in opdracht van de Retailagenda, in samenwerking met Inretail en de Nederlandse Raad Winkelcentra.  

De vijf belangrijkste conclusies:

1.            Traffic voorlopig lager, vooral in de grote steden.

2.            Een forse afname van het aantal shoppingtrips.

3.            Online winkelen groeit en de helft daarvan is blijvend.

4.            Veel winkelsluitingen in non-food verwacht.

5.            Meer druk op de huur en ruimte voor omzethuur.

De consument

Zonder goed vaccin of medicijn gaan consumenten gemiddeld zo’n 30 procent minder vaak shoppen, blijkt uit het panelonderzoek onder 4400 consumenten. Ze gaan minder winkelen in de eigen woonplaats (-25 procent), maar nog minder vaak shoppen in een andere gemeente (-39 procent). De fysieke winkel zal het daardoor een stuk minder druk krijgen. Tegelijkertijd hebben consumenten het gemak van online winkelen ontdekt. Ruim twee keer zoveel consumenten (35 procent) geven aan bij voorkeur online te kopen. Dit was voor de coronacrisis 16 procent.

De grote ketens

De retailketens in non-food hebben de drukte in de winkelstraten enorm zien dalen. In de periode maart tot en met juni daalde het bezoek minimaal 35 procent en in sommige winkelgebieden wel 80 procent. De grote retailers geven aan dat de hoge huurprijzen in grote steden niet meer in verhouding staan tot de omzetten die nu nog gemaakt worden. Zij verwachten dat hier een huurdaling van 30 procent tot 40 procent noodzakelijk is om winstgevend te blijven. Maar ze geven ook aan dat dit niet voor elke retailer voldoende zal zijn. Het grootwinkelbedrijf denkt dat 20 tot 40 procent van de non-food winkels zal verdwijnen.

De mkb-retailer

De grote daling in traffic zorgt ook bij de mkb-ondernemers in de non-food voor een enorm omzetverlies. 23 procent van de mkb’ers had een omzetverlies van zelf 50 procent of meer. Daarnaast gaf nog eens 43 procent een omzetdaling aan van 20 tot 50 procent. In het komende jaar zullen veel winkels noodgedwongen moeten stoppen. Van de non-food mkb’ers met meerdere vestigingen verwacht een op de vijf zeker winkels te gaan sluiten. De coronacrisis is (deels) de reden van deze sluitingen. 21 procent van de mkb-ondernemers met één filiaal is onzeker over de toekomst en overweegt om te stoppen.

Vastgoedeigenaren

Vrijwel alle pandeigenaren (94 procent) verwachten dat vooral de binnensteden het hardst worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Zij denken dat gemiddeld 15 procent van de ondernemers in retail en horeca de komende 12 maanden verdwijnt. Als gevolg van de toenemende leegstand en het dalende bezoek aan winkels geven zij aan dat een huurdaling van 15 procent noodzakelijk zal zijn in de komende één tot twee jaar.

Gemeenten

Gemeenten zitten grotendeels op dezelfde lijn als vastgoedeigenaren; zij verwachten dat gemiddeld 16 procent van de ondernemers in retail en horeca het komend jaar zal verdwijnen. Ook gemeenten maken zich grote zorgen om de centrumgebieden. 67 procent van hen verwacht in deze gebieden meer leegstand dan voor de crisis. 58 procent van de gemeenten geeft aan dat door de impact van coronacrisis de detailhandelsvisie/centrumvisie op korte termijn moet worden herzien.