TOP

Zondagsregeling geschrapt uit cao modebranche

Werkgeversorganisatie Inretail heeft samen met de kleine vakorganisatie AVV een principe-akkoord gesloten voor een nieuwe cao waarin onder meer de zondagstoeslag wordt verlaagd.

Tot nu toe is de zondagstoeslag in de modebranche 100 procent wanneer werknemers op zondag werken. In het principeakkoord over een nieuwe cao tussen Inretail, de werkgeversorganisatie voor de mode- kleding en sportbranche, en de kleine vakorganisatie Alternatief Voor Vakbond (AVV) is besloten dat deze toeslag wordt gehalveerd.

Verdere afspraken in de nieuwe cao zijn dat de salarissen van de loonschalen met 1% worden verhoogd. Ook krijgen werknemers in december 2015 een eenmalige eindejaarsuitkering van 0,25 procent van het bruto jaarsalaris. De nieuwe cao moet ingaan op 1 juli 2015 en loopt tot 30 juni 2016.

AVV houdt nu een enquête onder de achterban om te kijken of er voldoende draagvlak is voor het voorstel. Ook is Inretail in gesprek met andere vakbonden om te kijken of er niet toch nog een akkoord gesloten kan worden.

Compensatie

De toeslag voor de 100.000 medewerkers in de branche wordt gehalveerd omdat “het werken op zondag steeds normaler wordt, net als werken op zaterdag of in de avond dat al eerder geworden is,” aldus AVV in een verklaring. De medewerkers die nu in dienst zijn en op zondag werken, worden hiervoor gecompenseerd met extra loon of vrije tijd. Ook krijgen ze het recht om vaste, voor hen niet inroosterbare dagen aan te geven. Deze regeling is alleen voor de huidige werknemers van toepassing: nieuwe medewerkers vallen onder de verslechterde toeslag.

Onderhandelingen

Vakbonden CNV, FNV en RMU hebben de nieuwe cao niet ondertekend: eind vorig jaar liepen de gesprekken stuk omdat Inretail de zondagstoeslag wilde verlagen. CNV-onderhandelaar Agostino Di Giacomo Russo zegt hierover in een persbericht: “Inretail was alleen maar geïnteresseerd in het verlagen van de zondagstoeslag en maatregelen die slecht zouden uitpakken voor het personeel. Daarop zijn de gesprekken stukgelopen.”

Oplossingen

Di Giacomo Russo zegt dat hij niet bij de pakken neer gaat zitten, maar actief iets wil veranderen aan het principeakkoord. “We gaan verder in gesprek met onze achterban om echte oplossingen en een meer omvattende regeling te presenteren rond de toeslagensystematiek, een kwestie die ook in andere sectoren speelt. Inretail zullen we daar ook over blijven benaderen. We laten ons niet zomaar aan de kant zetten.”