TOP

CBS: Goed derde kwartaal voor mode- en schoenendetailhandel

Mode- en schoenenwinkels kunnen terugkijken op een goede zomer, waarin zowel de omzet als de verkopen toenamen - bij kledingzaken zelfs met dubbele cijfers.

De detailhandel heeft ruim 3 procent meer omgezet in het derde kwartaal van 2021, meldt het CBS. Die stijging is vooral toe te schrijven aan de non-foodsector, die met ruim 4 procent pluste en de verkopen (het omzetvolume) met ruim 2 procent zag toenemen. De foodsector leverde daarentegen bijna 2 procent in. Het CBS constateert daarnaast dat er deze zomer weinig faillissementen in de detailhandel waren. Er werden negentien faillissementen uitgesproken (waar dat er in het derde kwartaal van 2020 nog 67 waren), verreweg het laagste aantal sinds 2009.

Mode- en schoenenwinkels grootste stijgers

Mode- en schoenenwinkels behoren binnen de non-foodsector tot de grootste stijgers. Kledingwinkels zetten 12,3 procent meer om en zagen de verkopen met 10,5 procent toenemen. Schoenen- en lederwarenzaken realiseerden een omzetplus van 7,1 procent en een volumegroei van 9,1 procent. Die cijfers zijn goed te verklaren, na de verplichte winkelsluiting in de eerste vier maanden van dit jaar. Retailers zagen hun omzetten na de heropening eind april direct toenemen, te meer toen in het derde kwartaal van dit jaar de meeste coronarestricties tijdelijk werden opgeheven.

Laagste online groei in zeven jaar

De totale online omzet steeg in het derde kwartaal van 2021 met 10 procent, volgens het CBS de laagste groei in zeven jaar. Online kledingaanbieders zitten daar iets boven met een plus van 16 procent. De internetverkoop piekte tijdens de lockdowns, maar vlakte na versoepeling van de coronamaatregelen ook weer snel af. Pure players zetten ruim 10 procent om, multichannel retailers verkochten online iets minder. In de voorgaande vijf jaar was dat andersom en was de omzetgroei van multichannel spelers steeds hoger dan die van pure webwinkels. Een mogelijke verklaring is dat consumenten na de heropening liever fysiek bij hun favoriete winkels gingen shoppen.

Optimistisch gestemd

Retailers zijn optimistisch over het komende jaar: ruim 40 procent verwacht in 2022 meer om te zetten, bijna 50 procent verwacht stabiel te blijven en ongeveer 10 procent denkt minder om te zetten. Per saldo geeft één op de vijf ondernemers aan het komende jaar waarschijnlijk het personeelsbestand te gaan uitbreiden en denkt bijna 14 procent meer te zullen investeren. Ook verwachten meer detaillisten dan voorheen dat de prijzen de komende tijd zullen stijgen.

Beeld: Winkelstraat-Shopping-Pixabay-CC0-Rechtenvrij