TOP

Kabinet trekt miljoenen extra uit voor steun bedrijven

Het kabinet steekt 7,6 miljard euro in de uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

De extra noodsteun is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven stranden met de eindstreep in zicht. Het vaccin biedt licht aan het einde van de coronatunnel, maar die tunnel is nog lang – de realiteit is dat de horeca en winkels in elk geval nog tot 9 februari gesloten zijn en de gevolgen daarvan steeds dieper ingrijpen. Met uitbreiding van het steunpakket wil de regering alle bedrijven door de crisis heentrekken. Dit is wat er verandert.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL wordt uitgebreid en meer ondernemingen kunnen er aanspraak op maken. De nieuwe percentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85 procent subsidie voor de vaste lasten, gerelateerd aan het omzetverlies. Bedrijven kunnen een aanvraag indienen vanaf een omzetdaling van 30 procent of meer. De eis dat bedrijven maximaal 250 medewerkers mogen hebben, wordt losgelaten. Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd: van 90.000 euro naar 300.00 euro voor het mkb en naar 400.00 euro voor het niet-MKB. Het minimale subsidiebedrag stijgt ook, van 750 naar 1500 euro. Met deze uitbreiding is een bedrag van ongeveer 3,8 miljard euro gemoeid.

Voorraadvergoeding detailhandel (VGD) Een gevoelig punt; de huidige voorraadvergoeding was gebaseerd op het model van de horeca en stond detaillisten en branchevertegenwoordiger Inretail niet in verhouding tot de daadwerkelijke verliezen. Die vergoeding wordt nu verhoogd: van 5,6 procent naar 21 procent op het vaste lasten-percentage in de TVL, tot een maximumbedrag van 200.000 euro. De verwachte kosten van deze maatregel zijn 160 miljoen euro.

Starters Nog zo’n loophole in het noodpakket. Bedrijven die na 1 januari 2020 zijn gestart, konden geen aanspraak op de steunmaatregelen maken, omdat ze geen omzetverliezen ten opzichte van 2019 konden laten zien. Het kabinet wil dit ondervangen door een regeling in te voeren voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 zijn begonnen. Aan de precieze invulling wordt nog gewerkt. Wat al bekend is: de maatregel wordt gebaseerd op de TVL en geldt voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. De subsidie wordt gebaseerd op de omzet in het derde kwartaal van 2020. Naar verwachting kost deze maatregel tussen de 55 en 70 miljoen euro per kwartaal. Starters kunnen ook gebruik maken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. Hiervoor wordt 70 miljoen beschikbaar gesteld.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd van 80 naar 85 procent van de loonkosten. De loonsomvrijstelling blijft 10 procent. Dat betekent dat een werkgever een deel van de loonsom kan laten dalen, zonder dat de subsidie wordt verlaagd. Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Ondernemers kunnen vanaf 1 februari 2021 met terugwerkende kracht de Tozo aanvragen. Dat betekent dat zij vanaf 1 februari 2021 Tozo kunnen aanvragen vanaf 1 januari, en op 1 maart 2021 vanaf 1 februari. De verlengde Tozo gaat per 1 april in. Het kabinet ziet af van de eerder geplande vermogenstoets.

Belastingmaatregelen De periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging daarvan kunnen aanvragen, loopt nu door tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen verschuift naar 1 oktober 2021. Bedrijven krijgen 36 maanden de tijd om hun belastingschuld af te lossen. Daarnaast kijkt de regering naar de mogelijkheid van het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden. Met deze en andere extra belastingmaatregelen is in totaal een bedrag van bijna 900 miljoen euro gemoeid.

Foto: Bengels