TOP

Miljoenennota ‘schrale troost’ voor ondernemers vindt Inretail

De miljoenennota is 'een schraal verhaal' voor ondernemers, reageert Inretail op de presentatie van de plannen voor 2023. Volgens de brancheorganisatie ontbreekt het aan compensatie voor de forse loonkostenstijging die eraan zit te komen voor de retail.

Credit beeld: martaposemuckel from Pixabay

Per 1 januari worden het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 10 procent verhoogd. Ook daalt de inkomstenbelasting en stijgt de arbeidskorting. Deze maatregelen moeten deels worden gedekt door hogere belastingen op winst en vermogen, maar daarbij wordt het midden- en kleinbedrijf zoveel mogelijk ontzien. Hoe precies wordt echter nog niet duidelijk. Inretail vindt de miljoenennota voor ondernemers een schraal verhaal, meldt de retailorganisatie in een persbericht. De aankondiging van een energietariefplafond door het kabinet is een koopkrachtverbetering voor burgers en dat is positief, maar verdere inflatie en daarmee nog hogere prijzen liggen op de loer. 

Flinke strop

De enorme stijging van het wettelijk minimumloon vanaf januari zonder compensatie in de loonkosten hakt er fors in, benadrukt de brancheorganisatie. Ook de effecten van de hoge energielasten en fors gestegen huur- en inkoopkosten zijn een flinke strop voor ondernemers. Vanaf oktober start bovendien de terugbetaling van de in coronatijd opgebouwde belastingschuld. De druk op de exploitatie stijgt dan nog meer en de uitgeholde koopkracht van consumenten zorgt voor grote onzekerheid in de retail. De voor 2023 aangekondigde hogere winstbelasting vindt Inretail-voorzitter Jan Meerman ‘een dom besluit’. Omdat alleen de eerste twee ton winst extra belast wordt, treft het de verkeerde doelgroep. Het kabinet moet volgens Inretail compensatieregelingen inzetten voor de stijgende loonkosten.

Maximum tarieven

Het grootste nieuws deze Prinsjesdag is misschien wel het feit dat er maximum tarieven gaan gelden voor gas en elektriciteit. Niet alleen voor huishoudens, maar ook voor middelgrote en kleine bedrijven die met hun verbruik in aanmerking komen voor korting op hun energiebelasting. Daarnaast wordt gewerkt aan een specifiek pakket voor grootverbruikers, zoals bakkers en glastuinders. Het kabinet wil bedrijven ook helpen verduurzamen, zodat zij het energieverbruik kunnen verlagen. Daarvoor komt extra geld beschikbaar. De geplande verlaging van de energiebelasting gaat vanwege de invoering van het plafond niet door.