TOP

De invloed van het nieuwe arbeidsrecht op flexibele arbeid

De tijd dat mensen veertig jaar lang in dienst waren bij een werkgever ligt ver achter ons. Flexibele arbeid is de nieuwe tendens. Wat is de invloed van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid op flexibele arbeid? Advocate Barbara Spliet legt het uit.

Jarenlang in dienst bij dezelfde werkgever is niet meer van deze tijd, dat weten we inmiddels wel stelt Barbara Spliet, partner bij De Grave De Mönnink Spliet Advocaten. De trend lijkt totaal om te slaan, werkgevers werken steeds minder met contracten voor onbepaalde tijd. Ze willen het liefst zo flexibel mogelijk te werk gaan. 
 
Flexibele arbeid
De economische situatie maakt werkgevers voorzichtig. Ze willen het liefst hun bemensing aanpassen op de economische vraag. Dat is lastig met allemaal mensen in vaste dienst met contracten voor onbepaalde tijd. Allemaal redenen om te denken: hoe kan dit sneller, makkelijker en goedkoper? Daar zijn verschillende constructies voor, creëer een flexibele schil van arbeiders!
 
Traditioneel had je uitzendkrachten, detachering, oproepovereenkomsten of contracten voor bepaalde tijd, ook een vorm van flexibele arbeid. Tegenwoordig bestaan daarnaast ook nog vormen van payrolling en wordt steeds meer gewerkt met ZZP-ers. Ook bepaalde vormen van outsourcing houden een bedrijf flexibel. Je huurt mensen alleen in voor de opdracht die ze moeten doen en hebt geen verdere lasten. 

‘Schijn-zelfstandigen’
ZZP-ers en freelancers zijn in beginsel allemaal mensen die voor hun eigen rekening en risico werken (werkzaam via inschrijving KvK en vaak met een VAR-verklaring). De organisatie waarvoor ze werkzaam zijn hoeven dan ook in principe geen belastingen en premies af te dragen voor deze mensen. 

Er ontstaat nu een soort ‘schijn-zelfstandige’. Mensen worden ontslagen en als zelfstandige ingehuurd, zoals je nu veel ziet in de bouwsector. Vaak keren ze terug naar slechtere condities als toen ze formeel in dienst waren. Je ziet dat daar ook weer beschermende maatregelen voor komen; zo mogen minimumtarieven voor schijnzelfstandigen onderdeel zijn van cao’s.

Nieuwe Wet Werk en Zekerheid 
Vanaf 1 juli 2015 gaat de nieuwe Wet Werk en Zekerheid in, maar enkele nieuwe maatregelen om werknemers met een contract voor bepaalde tijd beter te beschermen zijn al van kracht vanaf 1 januari 2015. Zo mogen bedrijven geen proeftijd meer opnemen bij korte contracten voor bepaalde tijd. Ook mag geen concurrentiebeding in contracten voor bepaalde tijd worden opgenomen, tenzij dat zeer goed wordt gemotiveerd. Verder geldt dat werknemers die via een payroll constructie werken gelijke ontslagbescherming hebben als de eigen werknemers van de inlenende werkgever en dat oproepcontracten aan banden worden gelegd.  

Ketenregeling
Volgens de ketenregeling horen werknemers na drie contracten voor bepaalde tijd een contract voor onbepaalde tijd te krijgen. Deze regeling blijft hetzelfde. Maar de reeks van contracten voor bepaalde tijd mag vanaf 1 juli niet langer duren dan twee jaar, voorheen was dit drie jaar. De regering hoopt hiermee dat mensen sneller een contract voor onbepaalde tijd krijgen. Spliet verwacht helaas een averechts effect. 
 
Ontslagvergoeding
Contracten voor bepaalde tijd lopen automatisch af. In de nieuwe regeling is het echter zo dat werknemers met een contract voor bepaalde tijd die minimaal twee jaar dienst zijn, ook een vergoeding moeten krijgen bij ontslag. Dit alles met het doel om meer mensen aan een contract voor onbepaalde tijd te helpen. Of dat lukt is natuurlijk de vraag.
 
Legal Bootcamp
Is het door de nieuwe wet makkelijker of moeilijker om mensen te ontslaan? Kan ik nog steeds met oproepovereenkomsten blijven werken? Wat is het risico als werkgever wanneer ik (schijn)zelfstandigen inhuur? Helpt het om al mijn personeel via een payroll-constructie in te zetten? Bezoek voor antwoord op deze vragen en meer informatie over flexibele arbeid de Legal Bootcamp van De Grave de Mönnink Spliet advocaten op 16 april in Amsterdam. 
 
Barbara Spliet richt zich op de algemene arbeidsrechtpraktijk en het medezeggenschapsrecht. Ze adviseert aan en procedeert voor zowel werkgevers als werknemers. Barbara heeft veel ervaring met reorganisaties (waaronder bedrijfssluitingen), het opstellen van personeelshandboeken en functioneringsgeschillen. Advocatenkantoor De Grave De Mönnink Spliet Advocaten en Textilia organiseren een Legal Bootcamp. Gezien haar grote expertise in de modebranche, is De Grave De Mönnink Spliet Advocaten een zeer geschikte partner om u op juridisch vlak te adviseren. De Grave de Mönnink Spliet Advocaten biedt u daarom graag een Legal Bootcamp aan als nadere kennismaking. Voorafgaand daaraan kunt u vragen of een case voorleggen, die tijdens de Legal Bootcamp op no-name basis zal worden behandeld. Deelname aan de Legal Bootcamp geeft tevens recht op een follow-up gesprek met een advocaat, om individuele vragen voor te leggen. 

aanmelden-icoon