TOP

Wordt het echt goedkoper en makkelijker om afscheid te nemen van werknemers?

Vanaf 1 juli treedt de nieuwe wet Werk en Zekerheid in, met een nieuw ontslagrecht. Wat verandert er nu? Dorienke de Grave, partner bij De Grave de Mönnink Spliet Advocaten, licht de nieuwe wet toe.

Per 1 juli 2015 is de nieuwe wet Werk en Zekerheid van kracht, dit brengt wijzigingen in het ontslagrecht met zich mee. De algemeen heersende gedachte dat het ontslagrecht moeilijker wordt wil De Grave nuanceren. 

Kantonrechter of UWV
Voorheen kon de werkgever een ontslagzaak starten bij het UWV of de kantonrechter. In de nieuwe wet is duidelijk vastgelegd wanneer je naar het UWV moet stappen of juist naar de kantonrechter. Door vaste ontslagroutes zal het proces makkelijker worden. Ook staan nu de ontslaggronden op een rijtje in de wet opgesomd. Dat geeft duidelijkheid. Bij een goed onderbouwde ontslagaanvraag of ontbindingsverzoek hoeft een werkgever zich  niet veel zorgen te maken.

In het geval van ziekte  wordt het wel ingewikkelder om personeel te ontslaan. Bij ziekte kan en mag de rechter het contract niet meer beëindigen, bedrijven zullen een zieke werknemer minimaal twee jaar op de payroll moeten houden. Ook bij wederzijds akkoord tussen een zieke werknemer en werkgever is er geen mogelijkheid tot contractbeëindiging, dit zal namelijk invloed hebben op de uitkering van de ontslagen werknemer. 

Ontslagvergoedingen
Nieuw is dat de wet nu voorschrijft wanneer en onder welke condities een ontslagvergoeding betaald moet worden. Het bedrag ligt wel beduidend lager dan voorheen. Vanaf 1 juli is het wettelijk verplicht om aan iedereen een ontslagvergoeding te betalen die niet vrijwillig is gegaan en minimaal twee jaar of langer voor hetzelfde bedrijf heeft gewerkt. De praktijk vindt daar nu al een antwoord in door mensen voor 23 maanden aan te nemen. 

Bij vrijwillig vertrek is uiteraard geen ontslagvergoeding verschuldigd. Tijdens de Legal Bootcamp die De Grave de Mönnink Spliet Advocaten organiseert op 16 april zal de Grave verder op dit onderwerp ingaan. 

Uitzonderingen vergoeding
Voor werknemers van vijftig jaar en ouder zal een overgangsregime in werking treden tot 2020. Zij ontvangen nog wel een hogere ontslagvergoeding. Daarentegen mogen kleine werkgevers, met 25 mensen in dienst of minder, wettelijk minder betalen, ook als het gaat om 50+ werknemers. Ook zij krijgen een overgangsregeling. De rechter kan een aanvullende vergoeding opleggen aan werkgever. Verwacht wordt dat dit niet vaak zal gebeuren.

Naast deze regelgeving is er nog een andere complicatie. Vorig jaar is in de Tweede Kamer al gesproken over verplichte mediation bij ontslag. De overheid wil het bij wet verplichten om bij contractbeëindiging op grond van een conflict  tussen werkgever en werknemer eerst onder leiding van een mediator met elkaar te praten, alvorens naar de rechter te stappen. Deze maatregel zal waarschijnlijk in 2016 van kracht worden. Dit maakt het ontslagproces dus niet makkelijker voor de werkgever!

Verplichte scholing
Een nieuw element in de wet is de permanente scholingsplicht van werkgever naar werknemer. Andersom is de werknemer ook verplicht om scholing te volgen. Dit zal ook effect hebben op het ontslagrecht. Bijvoorbeeld bij ontslag bij disfunctionering. De scholingsplicht zal een verweergrond kunnen worden tegen ontslagaanvraag.

Als de werknemer niet meer kan functioneren bij de werkgever moet de werkgever ook nog kunnen aantonen dat herplaatsing niet mogelijk is. Ook moet aangetoond worden dat de werknemer ook niet met korte scholing geschikt te maken is. Dit geldt voor contracten voor onbepaalde tijd. De plicht tot scholing geldt voor alle contracten. 

Dorienke de Grave-Verkerk is een ervaren advocaat en mediator. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en organisatierecht. Dorienke adviseert aan en procedeert voor werkgevers, ondernemers,  ondernemingsraden, statutair directeuren en hoger personeel.  Legal Bootcamp, meld je nu aan!

Advocatenkantoor De Grave De Mönnink Spliet Advocaten en Textilia organiseren een Legal Bootcamp. Gezien haar grote expertise in de modebranche, is De Grave De Mönnink Spliet Advocaten een zeer geschikte partner om u op juridisch vlak te adviseren. De Grave de Mönnink Spliet Advocaten biedt u daarom graag een Legal Bootcamp aan als nadere kennismaking. Voorafgaand daaraan kunt u vragen of een case voorleggen, die tijdens de Legal Bootcamp op no-name basis zal worden behandeld. Deelname aan de Legal Bootcamp geeft tevens recht op een follow-up gesprek met een advocaat, om individuele vragen voor te leggen. 

inschrijven